Fasadmålning – Vintertid?

Fasadmålning vintertid är kanske inte det mest optimala. Många rekommenderar att det är bäst att måla under sommarmånaderna, mellan maj och augusti. Den lägsta dygnstemperaturen som man bör måla i – med vattenbaserade produkter – är sju grader, och det är inte ovanligt att temperaturen understiger det under tidig vår och höst. Målar man däremot med färg som har lacknafta som bas, kan temperaturen stiga till ett antal minusgrader som lägst under dygnet.

Men det handlar inte bara om vilken typ av färg man målar med, utan också vilket material man ska måla på. Om du till exempel ska göra en fasadmålning på trä bör du se till att det inte har en fuktighetskvot på högre än 16 %, vilket kan vara svårt att få till vintertid. Temperaturskillnader, kondens och andra faktorer gör att virket drar åt sig fukt och därmed kan ha svårt att gå ned till en lämplig fuktighetskvot.

Ska man måla trä är det bäst att göra det på under sommar eller vår, gärna under en lagom varm dag med moln som täcker solen. Målar man i direkt och starkt solsken finns risken att färgen torkar lite för snabbt, och därmed inte hinner tränga in i träet riktigt.

Så bättre är alltså att vänta tills våren har slagit in ordentligt. Om träet är omålat behöver det dock skyddas på något sätt. Om det står omålat finns risken att snö och fukt tränger in till den grad att träet ruttnar av all fukt. En invändning kan vara att det här minsann har fungerat förut, om man till exempel tittar på timmerstugor i landets nordligare delar. Medan det förvisso är sant, är virket som normalt används för dagens hus inte i närheten av samma kvalitet som det norrländska kärnvirke som användes till dessa timmerstugor. Dagens virke behöver en grundbehandling för att en tuff vinter ska klaras.

Men saker och ting kan hända. Om man står med en omålad fasad vintertid, och inte hinner utföra en fasadmålning innan temperaturerna sjunker för mycket, finns det nödlösningar man kan ta till. En sådan lösning kan vara att sätta upp en presenning runt fasaden med hjälp av en byggställning. Det här tar visserligen lite tid och energi, men kommer också att skydda träet till en okej grad, och det går att skapa ett tillräckligt gott klimat för att det ska gå att måla i. Tänk dock på att det här innebär att din fasadmålning kommer bli betydligt dyrare än genom flyttfirma eller webbyrå än vad den hade blivit om du hade gjort den på sommar eller vår.